photographs by Douglas Herr
Passerellidae: White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis)

<< >>
White-throated Sparrow, Sacramento County California - Copyright (C) 2017 Douglas Herr