photographs by Douglas Herr
Phasianidae: Wild Turkey (Meleagris gallopavo)

<< >>
Wild Turkey male, Sacramento County California - Copyright (C) 2009 Douglas Herr
buy a print