photographs by Douglas Herr
Strigidae: Northern Saw-whet Owl (Aegolius acadius)

<< >>
Northern Saw-whet Owl, Sacramento County California Copyright (C) 2007 Douglas Herr