photographs by Douglas Herr
family Tyrannidae: genus Tyrannus

Cassin's Kingbird (Tyrannus vociferans)
Eastern Kingbird (Tyrannus tyrannus)
Western Kingbird (Tyrannus verticalis)

all photographs Copyright (C) Douglas Herr
last updated 10 September 2023