photographs by Douglas Herr
Accipitridae: White-tailed Kite (Elanus leucurus)

<< >>
White-tailed Kite, Santa Clara County California - Copyright (C) 1971 Douglas Herr