photographs by Douglas Herr
Accipitridae: White-tailed Kite (Elanus leucurus)

<< >>
White-tailed Kite, Yolo County California - Copyright (C) 2021 Douglas Herr