photographs by Douglas Herr
Aegithalidae: Bushtit (Psaltriparus minimus)

20 April 2021
Bushtit Bushtit Bushtit
07 November 2016
Bushtit Bushtit
27 June 2015
Bushtit Bushtit
10 June 2015
Bushtit
20 September 2014
Bushtit
31 January 2010
Bushtit
13 January 2008
Bushtit
January 2006
Solano County California
Bushtit
all photographs Copyright (C) Douglas Herr
last updated 20 April 2021