photographs by Douglas Herr
Odontophoridae: Mountain Quail (Oreortyx pictus)

<< >>
Mountain Quail, Plumas County California - Copyright (C) 2007 Douglas Herr